Sunday, September 12, 2010


'fikirler suça dönüşünce'
sergisinde yeralan işlerimden..

No comments: