Wednesday, December 06, 2006


'Hava Boşluğu'
Küratör: Leyla Gediz
Galerist'Hava Boşluğu' Küratör: Leyla Gediz, Galerist